Türbe Süsü Verilmiş Define Yerleri

Türbe bizim bildiğimiz kutsal mekanlardan bir tanesi. Orada bir Allah dostu, şehit veya ismi hikayelere konu olan birilerinin yattığına inanıyoruz. Bunu Müslüman olmayan bu topraklarda yaşamış gayrimüslimlerde biliyor. Bu toprakları terk etmeden önce yerlerine Türklerin geleceğini bildikleri için ellerindeki parayı götüremeyeceklerinden dolayı bazı yerlere sahte türbeler oluşturmuşlar ve paralarını buraya defnetmişler. Şuanda Türkiye'nin bir çok bölgesinde bu türbeler mevcut. Bölge insanları bunları çok iyi bilir. Bu türbelerin bir çoğu kültür bakanlığına veya o bölgenin kültür mirasına da kayıtlı değildir zaten geçmişini de bilmezler yani bir şeceresi, silsilesi de yoktur.

Bazı yerlerde de uydurulmuş hikayeler var bu türbeler ile ilgili. Örnek vereyim; Niksar'da kalenin içerisindeki Garip Baba Türbesi, aslında orası bir türbe değil, öyle bir şahısta orda yok. Benim iddiam bu yönde. Türkiye'nin bir çok yerinde bu türbelerden var. Türkler geldikten sonra zaten türbelere zarar vermeyeceği, tahrip etmeyeceği için çünkü bize göre kutsal onlar adamlar sahte türbeler yapıp paralarını buraya gömmüşler.

Bazı türbelerde taşlar daire şeklinde dizilerek orası bir sunak, kutsal bir mekan haline getirilmiş. Bazı yerlerde üzerlerine bina yapılmış. Bir dört duvar, çatısı olan bir odacık haline getirilmiş. Bazı yerlerde ağaçlar var insanlar gelip çaput bağlıyorlar, mum dikiyorlar. Bazı yerlerde insanlar gelip kurban adak kesiyor, yemek veriyor, senenin belirli zamanları burada törenler düzenleniyor. İnanın bunların bir çoğu gerçek türbe değil. Gerçek türbelerde de zaten bu tür şeylerin yapılması yasak. İslam dininde zaten böyle bir şey yok. Biz türbelere sadece dua etmek için, ziyaret etmek için , saygı göstermek için ve hürmeten gideriz. Orada mum yakmayız, çaput bağlamayız, orda tel bağlamayız ve onlardan da medet ummayız. Sadece dua ederiz ve dualarımıza da onları katarız bunu sakın unutmayın.

Bu adamlar bunu bildikleri için bu tür türbelere paralar koymuşlar. Bazı türbelerde para bizzat türbenin içinde yani mezar süsü verilmiş yerde. Bazı türbe görünümü verilmiş define olan yerde de türbenin dışında. Türbenin dışarısında hemen duvara yakın bir yerde de olabilir. Türbenin dışındaki dikili olan ağaç, dikili olan meyve ağaçlarına dikkat edin. Bu ağaçların aralarında veya bir ağaçtan biraz daha uzak mesafede de  olabilir. Türbenin yanında bir çeşmede olabilir. Türbe ve çeşme arasında da olabilir. Türbenin yakınlarında dikili taşlar olabilir, dışarda başka mezarlar olabilir bunlarıda kontrol etmelisiniz. Mezarlar gerçek mezar değil. Okuyanlar yanlış anlamasın bunlar gerçek mezar değil, biz defineci olarak mezar kazıcıları değiliz. Biz gerçek mezarla uğraşmayız. Bunlar mezar süsü verilmiş gömüler. İstanbul'da ermenilerin gömdüğü paraların %70'i Müslüman Türk mezarlarındadır. O mezarlıklara girdiğiniz zaman bildiğiniz mezar taşı, ayak taşı üzerinde de bir sal taşı aynen 4, 4lük bir mezar görünümündedir. İçerisinde hiç kimse yoktur para gömülüdür. Çamlıca'da ki mezarlıklarda bununla ilgili hikayeler hala anlatılır. Özellikle İstanbul'da ki bu adamlara ait gömülü paraların %70'inin İstanbul'da ki mezarlıklarda olduğu bilinir.

Dikkat edin gerçek türbe, gerçek kitabesi olan, kime ait olduğu bilinen ve kültür varlığı ilan edilmiş, sit alanı, koruma altına alınmış yerleri tahrip etmeyin. Çarpılırsınız aynı zamanda da hapis cezası alırsınız sakın oraları kırıp, parçalamayın. Bahsettiğim türbe, mezar süsü verilmiş gömüler arazidedir, dağ başlarında yüksek zirvelerde olur, köylere uzak mesafelerde olur ve hiç birinin kitabesi, kaydı yoktur. Sakın kaydı olan, kime ait olduğu belirli olan türbelere, mezarlara girerek oraları parçalamayın.

- Galeri -