Üçgen İşareti Anlamı ve Çözümü

Üçgen İşareti Anlamı ve Çözümü

Şuanda Uğur Elektronik'tesiniz.Üçgen işaretini anlatacağız.

Üçgen define işaretlerinde çoğunlukla mahzen anlamına gelen bir işarettir.Farklı boyutlarda olabilir. Küçük bir kibrit kutusu büyüklüğünde veya 20 - 25cm uzunluğunda da olanları bugüne kadar arazide görüldü. Çoğunlukla eşkenar üçgen olarak karşınıza çıkar. Taşların üzerine murçla çizgi şeklinde oyulmuş olanlarını da bulabilirsiniz, üçgen işaretinin ortası oyuk şekilde de bulabilirsiniz.

Üçgen dik duran ana kayaların anlına da yapılır, yerde yatan büyük ana kayaların üzerine de yapılmış olabilir. Üçgen işaretini gördüğünüz zaman, işaretin altı metre etrafında bir oda, mahzen olma ihtimali olabilir.

Odanın Yerini nasıl bulacaksınız ?, Odanın nerede olduğunu nasıl anlayacaksınız ?

Bunun için çoğunlukla cihazları kullanıyoruz. Görüntüleme sistemleri yada alan taramalar, neden dedektör kullanamıyoruz ? üçgen işaretinin mahzeni derinde olabilir. Bugüne kadar bulunmuş olan üçgenlerin yüzeye en yakın olanı dört metrede çıktı. Dört metreninçok daha altında mahzenleri çıkabilir. Üçgen işaretini bulduğunuz zaman işaretin altı metre dört bir tarafında mahzenini arayacaksınız en uygun yer işaretin ön tarafındaki düzlüktür. Eğer işaret düz bir arazideyse işaretin ön tarafında ise ön tarafındaki düzlüğü dikkat edin arkasında, önünde sağında, solunda, olabilir. Burada cihaz kullanmak zorundasınız.

İşaretin altı metre ön tarafında bir oda olmalı bu oda farklı büyüklüklerde olabilir 2x2, 4x4, 5x5, 6x6 gibi olabilir.Derinlik dediğimiz gibi 2, 3, 7, 14 metreye kadar derinliklere rastlayabilirsiniz.

Üçgenin aşağıdaki odasının nasıl olduğu ve odadan başka yerlere geçiş var mı yok mu bunu anlatacağız.

Arazide bir taşın üzerinde yatay veya dikey duran bir taşın üzerinde üçgen gördüğünüz zaman orda bir mahzen olduğunu anlayabilirsiniz. Üçgenin altı metre etrafında bir yerde olması gerekiyor bu mahzen çoğunlukla önündeki düzlükte bulabilirsiniz ama bunu bulmak için bir cihaz kullanacaksınız bu bir alan tarama veya görüntüleme olabilir.


 


Üçgen işaretinin altı metre etrafındaki odanın bazen bir girişi olabilir, bu giriş odanın yine etrafında bir yerde çakıl, taş  yığmanın altından bir kuyu ve tünellede olabilir, direk üçgenin altı metre ön tarafında yukarıdan kayayı kırarakta aşağıya inebilirsiniz. Şuanda 1.odayı gösteriyoruz. Bu oda çoğunlukla boş çıkacak, yüzeye yakındır, yüzeyin en fazla 1, 2 metre veya 4, 5 metre altındadır.

Bu odaya girebilmek için tavanda ki kapağı kırmak zorundasınız. Bazı yerlerde 40cm kalınlığında, bazı yerlerde de 2 metre veya 4 metre bir kayayı kırıp ilk odaya gireceksiniz. İlk oda çoğunlukla boş çıkacak.Bu odanın içi toprak veya moloz dolu çıkabilir, bu molozu ve toprağı boşalttıktan sonra boş bir odayla karşılacaksınız bu odanın içerisinde hiçbir şekilde mezar, define, hazine bulamayacaksınız. Bu odanın içine dikkat edin burada bir işaret var, bu işaret ya odanın duvarlarında, tavanında, yada zeminindedir.

Çoğunlukla zemininde çıkacak muhtemelen odanın tam ortasına denk gelen bir yerde yada kenarlarına denk gelen bir yerde çıkacaktır. İşaret çoğunlukla bir deliktir. İşaret çoğunlukla bir deliktir, bir parmak girecek kadar veya bir kalem girecek kadar bir delik veya üç tane delikle karşılacaksınız. Odanın zemininde bu üç tane delikle karşılaştığınız zaman orayı kırdığınızda odanın tam ortasında zeminde bir kuyu çıkacak, bu kuyu  içi moloz veya toprak dolu çıkabilir, bu molozu ve toprağı boşalttığınız zaman aşağı doğru kuyunun indiğini göreceksiniz. Bu kuyunun derinliği değişir bazı yerlerde 7 metre, bazı yerlerde 11 metre, bazı yerlerde 14 metreyi bulabilir.  Bu kuyuyu aşağı doğru boşalttıktan sonra kuyunun hemen zeminine yakın yan duvarlarından bir tanesinde farklı renkte bir taşın çakılı olduğunu göreceksiniz bu taşı aldıktan sonra bir tünelli ikinci bir odaya geçiş yapacaksınız. Bu tünel bir insan dikine rahat yürüyeceği bir tünel değildir,çoğunlukla eğilerek yada dizlerinizin üzerinde girebileceğiniz bir tünel olabilir. İlk oda her zaman boş çıkar bunu sakın unutmayın, eğer ilk odada birşeyler bulabilirsiniz ki buda çok nadirdir ikinci ve üçüncü oda yoktur haberiniz olsun. Şimdi kuyudan gireceğiz ve ikinci odaya geçiş yapacağız.
Bu oda yerin aşağı yukarı 20, 25 metre aşağında olabilir.İlk oda yüzeye yakındı, ikinci odaya aşağıdaki kuyu ve kuyudan girilen bir tünelle geliyoruz. Şuanda ikinci odadayız.İkinci oda ilk odadan daha büyük olabilir. Bu odanın içinde de çok fazla birşey bulamayabilirsiniz bu oda da boş olabilir. Bu odanın başka bir odaya geçişi olabilir arkadaşlar bu odanın içinde de bir işaret arayacaksınız, bu odanın da zemininde yine bir kuyuyla karşılaşabilirsiniz. Üçüncü odaya geçiş ya odanın ortasındaki birinci odadaki gibi bir kuyuyla gerçekleşir yada odanın yan duvarlarından bir tanesinin taşları sökülerek yine bir tünelle üçüncü odaya geçiş yapılır.

Malzeme olan mahzenlerde çoğunlukla derinde olduğu için ilk ikinci odanın yan duvarlarından değilde ikinci odanın zeminindeki kuyudan üçücüncü odaya geçiş yapılacaktır. Büyük bir ihtimalle de böyle yapılır. Yine odanın zemininde bir işaret arayacaksınız, bu işaret küçük bir üçgen olabilir yine delikler olabilir. Odanın zemini ana kaya yada döşeme taş çıkabilir.Burayı güzelce temizleyip zemindeki taşların yada ana kayanın üzerinde bir işaret arayacaksınız. İşareti bulduğunuz yeri kırdığınız zaman altında yine bir kuyu çıkacak bu kuyuyla da üçüncü odaya geçiş yapacaksınız.

Bu kuyuda yine birinci ve ikinci odaya geçiş yaptığınız gibi taş ve moloz dolu olabilir, bunu boşaltıp aşağı doğru indiğiniz zaman yine üçüncü odaya gireceksiniz. İşte bu üçüncü oda artık son odadır ve tahmini yerin 25-30 metre gibi derinliğinde karşınıza çıkacaktır. Birazdan üçüncü odayı anlatacağız.
Şuanda bir çok kişinin hayal kurarak girmek istedikleri yerdeyiz. Bir lahit odasındayız. Şöyle bir etrafınıza bakın burası bir yığmanın, bir tümülüsün altındaki mezar odası, aynı zamanda bir üçgen işaretinin de akabinde sizi götüreceği mezar odalarından bir tanesi de diyebiliriz. Tümülüslerin ve yığmaların altındaki mezar odaları yığmanın içinde değildir bunu unutmayın.

Yığmanın altındaki zeminin de altında dır çoğunlukla derinlikleri 25, 35, 40, 45 metreye kadar bulabilir. Bu odanın için 2 tane lahit var bir tane sağda, bir tane solda. Bu lahitler toprak içi lahitlerden daha büyüktür arkadaşlar. 200cm, 150cm genişliğinde, 300cm uzunluğunda ve 200cm yüksekliğinde olabilirler. Bu lahitlerin etraflarında süsleme herhangi bir savaş sahnesinin veya herhangi bir olayın oluşu ile ilgili süslemeler var, heykeller var aslında gördüğünüz gibi lahitin tek parça blok bir mermerden yapıldığını söyleyebiliriz, bunu yapmak çok zor, çok sıkıntı bir iş uzun zaman alıyor. Bazıları bu lahitin mezar odasının içinde yapılır bazıları dışarıda yapılır buraya getirilip konurlar. Buradaki lahit büyük bir lahit.Kral mezarı, komutanın mezarı, saray erkanından birinin mezarı diyebilirsiniz buraya.

Lahitlerin içerisinde bir ceset var yani bir ölü var. Lahitin içine konmuş ölü hediyeleri var aynı zamanda lahitin ön ve arka tarafında bir de hazine sandığı var.  Bu her lahitte yok ama onu söyleyelim. Ağırlıkları çok değişir 5,6 tondan 20 tona kadar ulaşan ağırlıkları var bu lahitlerin.  Bundan çok daha büyük devasa boyutta lahitler de var onuda söyleyeyim. Süslemeler sanki canlıymış gibi birebir yapılmış. 20, 25cm çıkıntısı var heykellerin gördüğünüz gibi, kurşunla mühürlenip kapatılmış arkadaşlar bu lahit. Lahit odasında lahitin etrafında dizili heykeller göreceksiniz bu heykeller 7 tane veya 14 tane.

Bu heykellerin boynunda altın madalyonlar var 800,900 gram ağarlığında madalyonlar var. Bu kral veya yönetici uyanacak, kalkacak lahitin ön tarafında şarap testisi, işte meyve sepeti sandığı ve onun hazinesine ait bir sandık bulacaksınız. Bu vatandaş kalkacak buradaki şaraptan içecek ve kapıdan çıkacak dışarıda yatan askerlerini kaldıracak ve tekrar hazinesi ile yeni bir krallık kuracak. Aslında olayı biraz şöyle geri sardığımız zaman mevzu şu. Bunlar da yani o zamanın insanları da kıyamete ve dirilmeye inanıyorlar ve çoğunlukla hazineleri ile gömülüyorlar. Burası bir mezar odası burada hazine yok burada sadece mezar hediyeleri var aslında bu odanın bir de malzeme odası var. Malzeme odası dediğimiz şey bu kişiye ait hazinenin konduğu oda, onun nerede olduğunu sizi sonra anlatacağım. Şuanda size lahit odasında bu odanın nasıl yapıldığını anlatıyorum. Kral öldükten sonra hazinesi 7 yada 14 kişi tarafından hazine odasına taşınır.

Kralın ceseti de lahite konur hediyeleri bırakılır ve lahit kurşunla mühürlenir.Bu odaya bu malzemeleri taşıyan kişiler infaz edilir, bedenleri tümülüsün veya odanın dış kısmına toprağa gömülür, kafalarıda lahit odasının içine bırakılır. Bazen bunun tersi yapılır bedenleri değilde kafaları dışarıdaki mezarlara gömülür, bedenleri başka bir yere toplu halde bırakılır veya gömülür. Burdaki kral kalktığında bu şaraptan içecek canlanacak, dışarıya çıkacak, yığmanın ve tümülüsün etrafında bir su vardır unutmayın bunu muhakkak bir suyun yanına yapılır yığmalar oradan su içecek ve ordaki mezardaki yatan askerlerini kaldıracak ve tekrar hazinesini alacak ve tekrar yeni bir krallık kuracak. Bu hikaye ne kadar doğru siz zaten biliyorsunuz böyle bir şey yok yani bunun doğruluğu malesef sıkıntı ama buna inandıkları için pagandı bu adamlar şimdi ifade ile putperestti ama onlarında bir kıyamet inancı ve bir dirilme meseleleri vardı.

Lahit odaları bu şekilde arkadaşlar bunlar oda içindeki lahitler normalden çok daha büyük ve blok tek parça mermeden yapılmışlar bir sanat eseri sayılabilirler. Bunlar kültür varlığı ve tarihi eser olarak kabul edilirler lütfen bunları kırmayın, bunlara zarar vermeyin. Zaten bu tür odaların bu tür yapıların açılması izinli, ruhsatlı kazıdada yasak açamazsınız bunların iznini alamazsını açmak için, böyle bir yeri böyle bir eseri kırmak, parçalamak zaten aklı başında bir insanın yapacağı birşey değil. Bunuda Lütfen unutmayın ve böyle birşeye de lütfen tenezzül etmeyin. Evet bir lahit odasının içindeyiz malzeme odasının nerede olduğunu sonraki videoda size anlatacağız.

Uğur Elektronik'tesiniz tekrar görüşmek üzere.

 

- Galeri -