Yason Kilisesi

Yason Kilisesi

Yason kilisesine giderken bir harabe görünce önce oraya girdik.Eski bir bina görünüşe göre iki katlıymış bunu ocaklığın olduğu seviyeden anlıyoruz. Ocaklığın altındaki çizgi alt katı gösteriyor. Muhtemelen alt kat ahır olarak kullanılmış olabilir. Ocaklık demişken her ocaklık, şömine de para olmaz haberiniz olsun. Bu ocaklık yeniden kullanılmış yakın zamana kadar ocaklık üzerinde beton sıva var buradan anlıyoruz ve ev taş duvarlar ile yapılmış.
Yason kilisesi de bir rum kilisesi. Kiliseye giderken ki arazilerde yaşayanlar karadenizin meşhur kara lahanalarını ekmişler.Kiliseye giderken bir altın post efsanesi anlatılıyor.


Altın Post Efsanesi;

Tesalya'daki lolkos kralı Aison'un oğlu lason (yason), babasından tahtı gasp eden amcası Pelias'tan tahı geri ister.Pelias buna karşılık lason'un Altın Post'u bulup getirmesini şart koşar.Kral Athamas'ın oğlu Phriksus'un Zeus'a kurban ettiği kanatlı koçun postu olan Altın Post Kafkasya'daki Kolkhis krallığında kutsal bir korulukta hiç uyumayan bir ejderha tarafından korunmaktadır.Ülkesinin en soylu elli beş kahramanını yanına alan lason gemi ustası Argosun inşa ettiği "Argo" adlı gemiyle yolay koyulur.Karadeniz kıyıları boyunca bir dizi serüven yaşadıktan sonra Kolkhis'e ulaşırlar.Orada Kral Aietes lason'a Altın Post'u vermek için gerçekleştirilmesi imkansız görünen şartlar öne sürer.Aietes'in kızı büyücü Medeia lason'a aşık olur ve babasının şartlarını yerine getirmesine yardımc eder.Kral buna karşın postu vermeye yanaşmayınca Medeia büyülü şarkılarla ejderhayı uyuyutur.Lason hem postu hem Medeia'yı alıp kaçmayı başarır.Karadeniz kıyılarını izlediklerini dönüş yolunda yolu bulamazlar ve yason burnunda kalırlar.....

yazının kalan kısmı tahrip olduğundan tam okunamıyordu.Yason kilisesi uç bir noktada bir kilise.Burada muhtemelen önceden duvarlar vardı. 2004 tarihinde 1.derece arkeolojik, 2.derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiş. Söz konusu sit alanı içerisinde yer alan kilise 1868 yılında yörede yaşayan rumlar tarafından yaptırılmış. 3 apsisli küçük kubbeli olup cephesinde açık ve koyu renkli taşlar kullanılmıştır. Kilise içte iki sıra sütünla 3 nefe ayrılmış.Güney ve batı olmak üzere iki girişi vardır. Müzenin mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne aittir. Yüzeyde çeşitli dönemlere ait seramik gözlemlemek mümkündür.3 apsis den kasıt 3 bölmedir bunu taşbaşı kilisesinde gösterdik size.

Kilise gittiğimiz tarihte ziyarete kapalıydı.Kara taşlardan yapılmış.Bir zamanlar burada Müslümanlar ve Rumlar iç içe yaşamışlar ama malesefki hainler tarafından bu iki millet birbirine kırdırılmış.


- Galeri -